Ana Sayfa Dergiden

Dergiden

Toplumsal Gerçekliğin İzdüşüm Alanı Olarak Sinema

Her toplum, tarihsel akış içerisinde kendi toplumsal gerçekliğini üretir. Toplumsal gerçeklik dediğimiz bu olgu, paylaşılan ortak duygular, iktisadi durum, siyasi olaylar, sınıf ilişkileri gibi birçok...

Kadrocuların Ankara’sı Üzerine Bir Deneme

Entelektüel bir hareket olarak Kadro, 1932 yılında, inkılaba ideoloji olabilecek bir fikriyat sistemi yaratmak amacıyla bir araya gelmiştir. İnkılabın köklerinin ancak toplumsal, ekonomik ve...

Hararet, Üçüncü Yol Ve Kemalist Portal’dan Üç Yazı Ve Düşündürdükleri

            Son birkaç ay içerisinde farklı zamanlarda her biri Kemalist çizgideki üç internet mecrasında dikkatimi çeken ve üzerinde düşünmeme sebep olan üç farklı yazı...

Gün Kurtaran Türk Dış Politikasındaki Yanılsamalar

Dış politikanın anlaşılabilmesi hususunda aslında devletlerin karşılaştığı çıktılara da değinmek gerekir. Bu bağlamda aslında amaçlar, stratejiler ve araçlardan yararlanılır. Dış politikanın anlaşılmasına dair yapılan analizlerde politikanın...

Gençliğin Ekonomik Sorunlarına Dair Bir Değerlendirme

Başar Dursun Bu yazı, birkaç ay içerisinde doktora eğitimini tamamlayacak olan bir akademisyen adayı tarafından yazılmaktadır. Elbette yazının yazarı da pek çok...

Halkın Refahı mı? Devletin Refahı mı?

Halkın ve devletin refahlarından bahsedildiğinde aynı kavram olarak algılanabilirler ancak bu iki kavram birbirinden farklıdır. Özellikle gelişmekte olan ve demokrasinin olmadığı ülkelerde halkın refah durumunun...

İktisadi Açıdan Yeni Bir Sürecin Başlangıcı: Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 3. Büyük Kurultayı

Sevcan Şen* Özet Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 10-18 Mayıs 1931 tarihli 3. Büyük Kurultayı, Türkiye’nin iktisadi, siyasi ve toplumsal hayatında...

Özgür İrade, Birey ve Devletlerin Ekonomik Benlikleri

John O’Neill Piyasa adlı eserinde, kendi deyimi ile; bugünkü küresel ekonomik düzenin düşünsel öznesi olan Hayek’le diyaloga girer. Klasik iktisat öğretisinin ve neoliberal bakış açısının...