İlknur Burcu Keser

Yurttaşsız Bir Favela: Tanrı Kent

                                         “Bizler Rio’nun kartpostallardaki görüntüsünden çok uzaktaydık…” Hollywood sinema sistemine karşı Brezilya sinemasının içinden çıkan Cinema Novo,...

Toplumsal Gerçekliğin İzdüşüm Alanı Olarak Sinema

Her toplum, tarihsel akış içerisinde kendi toplumsal gerçekliğini üretir. Toplumsal gerçeklik dediğimiz bu olgu, paylaşılan ortak duygular, iktisadi durum, siyasi olaylar, sınıf ilişkileri gibi birçok...

Bir Sosyolog Olarak Behice Boran

Türk siyasi tarihinde önemli bir yer edinen, ilk sosyalist kadın milletvekili ve Türkiye’nin ilk kadın siyasi parti başkanı olarak ilkleri gerçekleştiren Behice Boran; ülkemizin ilk...