Yazım Kuralları

Genel Esaslar

 • Anlık Dergisi, Anlık Strateji Portalı ve Anlık Edebiyat Kültür Portalı’nda yayınlanan yazılarda gönüllülük esası bulunmaktadır. Bu nedenle de yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.
 • Yazılarda yer alan görüşler yazarlara ait olup; hukuki anlamda dergiyi ve dergi bünyesinde yer alan portalları bağlamamaktadır.
 • Yazılarda Times New Roman, 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
 • Metin başlığı ortalanmış bir şekilde, 12 punto ve kalın harflerle yazılmalı ve ilgili kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır.
 • Paragraflar arası önceki 6 nk ve sonra 6 nk olmalı ve yazı iki yana yaslı olmalıdır.
 • Yazarın adı ve soyadı, varsa unvanı ile birlikte başlığın sağ alt köşesinde yer almalıdır.
 • Yazılarda sonnot yöntemi kullanılmalı ve dipnot ve kaynakça yer almamalıdır.
 • Alt başlıklar sola dayalı, baş harfler büyük ve italik yazılmalıdır.
 • Paragraflar arasında enter ile yeni paragrafa geçilmeli; fakat satırbaşı bırakılmamalıdır.
 • Yazarlar tarafından gönderilen yazıların tashihi, editör kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, dergide asgari 1.000 ve azami 3.000; portallarda ise asgari 600 ve azami 1400 kelime olmalıdır. Kitap incelemeleri ise asgari 500 ve azami 1.500 kelime olmalıdır.
 • Sonnotlar; 9 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olmalıdır.
 • Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üsten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sol 2,5 cm, sağ 2,5 cm olmalıdır.

Sonnotlarda Refarans Gösterimine Dair Kurallar

 • Sonnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılmalı ve sayfa numarası mutlaka belirtilmelidir.
 • Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, a.g.e., makaleler için a.g.m., tezler için a.g.t., aynı sayfa için aynı yer kısaltmaları italik olarak kullanılmalıdır.

Kitaplar

Tek Yazarlı Kitaplar

Yazar adı ve soyadı, eser adı (İtalik), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

 • İhsan Ömer Atagenç, 1960-1980 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası, Detay Yayıncılık, Ankara 2018, s. 18
 • Joseph S. Nye, Yumuşak Güç, çev. Reyhan İnan Aydın, Elips Kitap, Ankara 2005

İki Yazarlı Kitaplar

Birinci yazar adı ve soyadı-İkinci yazar adı ve soyadı, eser adı (italik), (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

 • Michael Hardt-Antonio Negri, İmparatorluk, çev. Avrullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2018, s. 48.

İkiden Fazla Yazarlı Kitaplar:

Birinci yazar adı ve soyadı vd., eser adı (italik), (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

 • İlknur Yantuna vd., Türkiye’de Uluslararası İlişkilerci Olmak, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul 2014, s. 111.

Makaleler

Derleme Kitaplarda Makale:

Yazar adı ve soyadı, “makalenin adı”, derleyenin adı ve soyadı, der., eser adı (italik), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

 • Barış Adıbelli, “Lübnan Hizbullah’ı”, Haktan Birsel, der., Arap Baharında Son Durak İran, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul 2013, s. 157-183.

Dergilerde Yer Alan Makaleler

Yazar adı ve soyadı, “makale adı”, (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı (italik), Cilt(Sayı) yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

 • Doğacan Başaran, “Jeltoksan Ayaklanması ve Bu Ayaklanmanın Kazakistan’ın Bağımsızlığındaki Rolü”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1(1), Mayıs 2017, s. 59.

İki Yazarlı Makaleler:

 • Ayşenur Kırılmaz-Mehmet Seyfettin Erol, “İran Diasporası’nda Kadın Üzerine Bir Okuma”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2(2), Aralık 2018, s. 14.

Köşe Yazıları

Yazar adı ve soyadı, “makale/köşe yazısının adı”, gazetenin adı (italik), yayımlandığı tarih.

 • Şükran Soner, “Gerçeklerle Yüzleşememek”, Cumhuriyet, 22.11.2019.
 • Attila İlhan, “Türkçülüğün’ Yeri ‘Solda’ mı?”, Cumhuriyet, 22.12.1997.

İnternet Kaynakları

(Varsa yazar adı ve soyadı), “sayfanın başlığı”, kurum/kuruluşun adı (italik), URL linki, (Erişim Tarihi).

 • Deniz Yüce, “Merkezde Boğulmak: Kavramsız Düşünmek ya da Kavramsız Siyaset”, Anlık Dergisi, http://www.anlikdergisi.com/2019/10/21/merkezde-bogulmak-kavramsiz-dusunmek-ya-da-kavramsiz-siyaset/, (Erişim Tarihi: 21.11.2019).
 • Muharrem Anıl, “Milli Bir Burjuva Mümkün müdür?”, Anlık Dergisi, http://www.anlikdergisi.com/2019/07/19/milli-bir-burjuva-mumkun-mudur/, (Erişim Tarihi: 19.11.2019).
 • Garett, Nada, “Part 1: Iran’s Role in Iraq”, Wilson Center, https:// www.wilsoncenter.org/article/part-1-irans-role-iraq, (Erişim Tarihi: 10.09.2018).

Bildiriler

Yazar adı ve soyadı, “bildirinin adı”, kongrenin adı (italik), kongre tarihi, kongre yeri

 • Doğacan Başaran-Ahmet Yavuz Gürler, “Geçmişten Geleceğe Filistin Barış Süreci”, Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi, 20-22 Ekim 2017, Konya

Tezler

Yazar adı ve soyadı, tezin adı (italik), tezin hazırlandığı kurum, enstitü, yer ve tarih, (tezin akademik derecesi), sayfa numarası.

 • Abdulrahman El–Benghazi, Atatürk ve Atatürk Devrimlerinin Kuzey Afrika Fikir ve Sanat Hayatına Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2008, s. 84.