Ana Sayfa Dergiden

Dergiden

Amerikan Ergenekonunun “1 Numarası” Kimdi?

Geçen sayıda yer alan “Amerikan Ergenekonu İşbaşında” başlıklı yazıda Obama’ya verilen muhtırayı konu etmiştim. 2012 yılındaki bu muhtıra olayı sonrasında İzrael’de de benzer gelişmeler yaşanmış...

Covid-19 Sebebi İle Seyehat Özgürlüğü Kısıtlamasının Genelge İle Yapılmasının Anayasaya Aykırılığı Sorunu

Yüzlerce yıl sürmüş devlet iktidarının sınırlandırılması mücadelesinin ürünü olarak ortaya çıkan anayasalar 18. yüzyılın sonundan itibaren modern hayatın içinde yer almıştır. Anayasalar; devletin temel yapısını,...

Sivil Toplumu Kuşatmak: Somut Bir Öneri Çağrısı

Anlık Dergisi’nin bir önceki (Mart-Nisan 2020) sayısında “Bir İktidar Stratejisi Olarak Gramsci’nin Mevzi Savaşı Taktiği: Güncelliği ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Deneme” isimli yazımızla tartışmaya...

Yıldızlararası Laiklik

Bence hepimizin kıymetli hocası olan Cem Say’ın 50 Soruda Yapay Zeka kitabını büyük bir keyifle okudum. Hatta işim gereği dönüp dönüp bazı kısımlarına bakarak...

Tarikatların Kıskacında Diyanet

Lâiklik, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol oynamaması esasına dayanır. Fakat sadece din ve devlet...

Gericilik ve Muhafazakarlık

Kavramların iç içe geçtiği ve post modernist yaklaşımın popülizm aracılığıyla fehvaların temellerini oyduğu günümüzde temel bilgi gereksinimi her zamankinden önemli hale gelmiştir. Bilgi çöplüğündeki bolluk...

Aydın ve “Aydın” Üzerine

““Her türlü yanlışa karşı en amansız silah Akıl’dır. ...

“Aydın Din Adamı” Üzerine Bir İnceleme

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-6 “AYDIN DİN ADAMI” ÜZERİNE BİR İNCELEME Kemalist Devrim’in gerek Diyanet...