Erol Özgür Abanoz

AKADEMİSYEN TACİR

Öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ve hissettiklerimizi yazan insanların dünyasından çok uzakta sürdüğümüz yaşamlarımız, arada iki...

Kartaca Roma İkilemi

            İki bin yıldır yönetim biçimleri açısından karşılaştırılan bu iki devletin birbirine politik olarak rakip olduğu ve anlatılanların aktarılış biçiminde sadece basit...

Kemalizmin Apollonik ve Diyonizyak Bağlamda İncelenmesi

            Son dönemde Kemalizm’in bazı savunucuları tarafından Platonik bir bakış açısıyla, uygulama alanı bulduğu cumhuriyetin ilk dönemlerine yönelik asrı saadet yakıştırmaları gündemi...

HOMO SACER ECONOMİCUS

            Pandemi ile ilgili yaptığı açıklamalarla hem kamuoyundan hem de Zizek, Esposito, Nancy gibi düşünürlerden ciddi biçimde tepki toplayan Giorgio Agamben, salgının...

YOKSUL OLAMAYACAK KADAR FAKİR

Herkesin eşit muamele gördüğü geleceği hedefleyen halkçılık, neden adı geçtiğinde vatandaşları kendine çekmiyor? Açık biçimde ben sizden yanayım diyen ki kelime anlamı...

Gericilik ve Muhafazakarlık

Kavramların iç içe geçtiği ve post modernist yaklaşımın popülizm aracılığıyla fehvaların temellerini oyduğu günümüzde temel bilgi gereksinimi her zamankinden önemli hale gelmiştir. Bilgi çöplüğündeki bolluk...

FEODALİZM ÜZERİNE

Günümüzde içi boşaltılıp herkesin kendince doldurduğu ve ahkam kestiği terimlerden olan feodalizm üzerine nesnel gerçeklerden yola çıkarak şahsım da birkaç şey söyleme cüretini kendinde bulmuştur....

Milletleşme Süreci

Erol Özgür Abanoz Aynıcoğrafyayı paylaşan insanlar her daim birbirleri ile etkileşimde bulunmuş, bazen bu etkileşim akraba olmanın yolunu açmış; bazen de ortak amaçları doğrultusunda birleşmeye...