Ana Sayfa Dergiden

Dergiden

HERKES KEMALİST(!)

PhD. (c) H. Tolga Arslan Ankara Üniversitesi / Cumhuriyet Tarihçisi İnsan artık yalnız bir fiziksel evrende değil, bir simgesel evrende de yaşamaktadır. Muhammed’in ya da Luther’in...

İDEOLOJİ-EDEBİYAT İLİŞKİSİ VE KEMALİST BİR ÖRNEK: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Üzerine   İdeoloji-Edebiyat İlişkisi Üzerine Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları isimli çalışmasında, “Her pratik, ancak bir ideoloji yoluyla ve bir ideolojinin altında varolabilir.”1...

MARKOPAŞA YAZILARI VE ÖTEKİLER

Kimi yazarların kıymeti ölümlerinden çok sonra anlaşılır. Edebiyat tarihi böyle örneklerle doludur. Zannederiz Türk edebiyatında da bu konuda en dikkat çekici isim Sabahattin Ali...

Dayatılan Metin: Yeni Anayasa

İdeolojiler, toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi inançlarına...

KEMALİZM BİR İDEOLOJİ MİDİR?: TEMEL SORU(N)LAR ÜZERİNDEN BİR GİRİŞ DENEMESİ

1935 yılında CHP’nin parti programına dahil olduğu günden bugüne Kemalizmin bir ideoloji olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Bu meseleyi incelerken ideoloji kavramına “dünyayı anlama...

Ölüler Savunmasızdır… Ama ümit ediyoruz ki kitaplarımız bizi savunacak…

Topluma mal olmuş yazarların ardında hep büyük aşklar saklıdır. Yeni akımlar yaratırlar, yanlış düzeni değiştirmeye çalışırlar ve dövüşürler bu uğurda. Bu yüzden hayatlarının bir...