Ali İhsan

60-80 DÖNEMİ TÜRKİYE SOLU VE “ULUSAL” HASSASİYET

Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kelimeleri ile yaşadığı tecrübe bir bakıma tarihsel sürecinde yaşanan kırılmaları özetler niteliktedir. Zira Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kavramları...

28 ŞUBAT SÜRECİ, KEMALİZM VE LAİKLİK

1990’lı yıllar Kemalizmin düşünsel gelişimi açısından bir dönüm noktasıdır. 12 Eylül’ün Türkiye’yi sürüklediği ortam Kemalizmin de belirli ölçülerde restorasyona uğramasına neden olmuştur. Kemalizm artık...

DEVRİM-DARBE İKİLEMİNİN DIŞINDA 27 MAYIS’I ANLAMAYA ÇALIŞMAK

          Gri tonlarını kaybeden düşünce kültürleri topluma ikiden fazla seçenek bırakmadığı için her konu iki farklı uç dışında bir yaklaşımla irdelenemez. Alternatif bir görüş...

Günümüz Türkiyesi’nde Kemalistlerin Aydınlanma ile İmtihanı

            Aydınlanma kavramının bugün Kemalistlerin zihin dünyalarındaki yerini oluşturan ana unsurlar Aydınlanma çağının gerçeklerini daha çok yansıtmaktadır. Başka bir deyişle Kemalistlerin aydınlanma kavramı ile...

KEMALİZM BİR İDEOLOJİ MİDİR?: TEMEL SORU(N)LAR ÜZERİNDEN BİR GİRİŞ DENEMESİ

1935 yılında CHP’nin parti programına dahil olduğu günden bugüne Kemalizmin bir ideoloji olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Bu meseleyi incelerken ideoloji kavramına “dünyayı anlama...