Deniz Yüce

Devletçilik, Anti-Emperyalizm ve Avrasyacılık

Düne kadar devletçilik konusu güncelden ziyade cumhuriyet dönemi açısından konuşulup tartışılıyordu. Cumhuriyet döneminde açılan fabrikalar, yapılan demiryolları vs bu politikanın temeline yerleştirilmişti. Kuşkusuz o dönem...

Kutsallaştırma Demişken

            “Hangi ifade özgürlüğü?”             Dergimizin 3. Canlı yayınında sorulan bir soru, bu sayı için kafamda bir fikir oluşturdu. Ancak o...

Ulus-Devlet Bağlamında Çokkültürlülük ve Kimlik

Cumhuriyetçilik sayısındaki yazıda “Nasıl bir cumhuriyet?” sorusunu yanıtlamaya çalışırken asgari müştereklerin çerçevesini çizmeye çalışmıştım. Bu yazıda ise, cumhuriyetçilik konusunda bir parantez açıp kısaca değindiğim çokkültürlülük meselesini...

Kitap İncelemesi: Philip Pettit, Bir Özgürlük Ve Yönetim Teorisi: Cumhuriyetçilik

Philip Pettit, Bir Özgürlük Ve Yönetim Teorisi: Cumhuriyetçilik, Çev. Abdullah Yılmaz Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998 Philip Pettit’in Bir Özgürlük...

Cumhursuz Cumhuriyet’e Doğru

Cumhuriyetçilik, Atatürk’ün ezbere bilinen altı ilkesinden biri. Bu anlamda önem atfettiğimiz ancak ideal olduğu için mi yoksa Atatürk öyle istediği için mi önemli orası muamma...

MERKEZDE BOĞULMAK: KAVRAMSIZ DÜŞÜNMEK YA DA KAVRAMSIZ SİYASET

Kavramlar, düşüncelerimizi anlatırken anlatmak istediklerimizi ifade edebileceğimiz sözcük olmaktan öte derin anlamlar taşır. Her alanın kendine özgü kavramları vardır. Ancak kavramların taşıdıkları anlam genellikle kullananın...

Kitap: Balibar ve Wallerstein

Deniz Yüce Irk Ulus Sınıf, Balibar ve Wallerstein‟ın denemelerinden oluşmuş ve dört bölüme ayrılmıştır. İlk bölümde, ırkçılığın azalmadığı tam aksine arttığı saptanmıştır. Evrensellik ile ırkçılığın...

Ermeni Meselesi Üzerine Notlar

Deniz Yüce 1- Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne Ermeni Sorununun Kısa Tarihçesi "Türkiye aleyhine kullanılan Ermeni sorunu, temeli 1774 Küçük Kaynarca antlaşmasına kadar dayanan bir siyasal süreç...