Deniz Yüce

… > Muhafazakarların Endişeleri

AKP sonrası dönemin konuşulmasıyla bazı kimliklerin veya toplumsal kesimlerin kendilerinin ya da hassasiyetlerinin öne çıkarılmaya başlandığı bir süreçteyiz. Seçim yaklaştıkça bu tarz...

De-Kemalizasyon Üzerine

Anlık Dergisi’nin önceki sayısındaki yazımda Neo-Kemalizm üzerine düşüncelerimden bahsetmiştim. Bu sayımızdaki yazımda ise De-Kemalizasyon kavramı ve süreci üzerine düşüncelerimi özetlemeye çalışacağım. Tahmin...

21. YÜZYILDA KEMALİZM, NEO-KEMALİZM MİDİR?

            Bir süredir Post-Kemalizm ve Neo-Kemalizm tartışmaları sürdürülüyor. Bu sayımızda bir giriş niteliğinde olmakla birlikte bizler de düşüncelerimizi paylaşacağız. Post-Kemalist dönem ve...

Devrimci Düşüncenin Sönümlenmesi

            Kemalizm, özellikle 90’lı yıllar sonrasında yükselen ulusalcılık dalgasıyla birlikte ortaya çıkışındaki devrimci köklerden kopmuş ve sadece tepkisel bir ideoloji haline gelmiştir....

Günümüzde Toplumsal Sınıfların Çatışmasızlığı Mümkün Müdür

            Halk, üzerinde anlaşamadığımız kavramlardan biridir. Sadece tarihsel süreçteki anlamıyla değil, bugünkü anlamıyla da uzlaşamadığımız noktalardandır. Aslında halk sözcüğünün anlam ve kullanımına...

Devletçilik, Anti-Emperyalizm ve Avrasyacılık

Düne kadar devletçilik konusu güncelden ziyade cumhuriyet dönemi açısından konuşulup tartışılıyordu. Cumhuriyet döneminde açılan fabrikalar, yapılan demiryolları vs bu politikanın temeline yerleştirilmişti. Kuşkusuz o dönem...

Kutsallaştırma Demişken

            “Hangi ifade özgürlüğü?”             Dergimizin 3. Canlı yayınında sorulan bir soru, bu sayı için kafamda bir fikir oluşturdu. Ancak o...

Ulus-Devlet Bağlamında Çokkültürlülük ve Kimlik

Cumhuriyetçilik sayısındaki yazıda “Nasıl bir cumhuriyet?” sorusunu yanıtlamaya çalışırken asgari müştereklerin çerçevesini çizmeye çalışmıştım. Bu yazıda ise, cumhuriyetçilik konusunda bir parantez açıp kısaca değindiğim çokkültürlülük meselesini...