Anlık Dergisi

POLİTİKLEŞEN BEDENLER: KEMALİZM BAĞLAMINDA LGBTİ+LAR

Büşra İşguzar & Burak Gümüş Günümüzde LGBTİ+’ların sağ politik zeminde günahkâr olarak damgalandığı ve kriminalize edilerek ötekileştirildiği bu dönemde...

Anlık Dergisi 19. Sayısı Yayımda!

SUNUŞ Dergimizin 18. sayısı “Mart-Nisan-Mayıs 2021” olarak çıkmıştı. 5 ay kadar bir süre ara vermiş olduk. Yeni sayımızla birlikte...

Anlık Dergisi 17. Sayısı Yayımda!

SUNUŞ             2021 yılı sağlık, eğitim, güvenlik, yoksulluk, işsizlik gibi konularda sorunlarımızın derinleşmesiyle sürüyor. Ancak üretilen politikalar ve önerilen...

Anlık Dergisi 16. Sayısı Yayımda!

Sunuş Anlık Dergisi’nin Halkçılık – Devrimcilik birleştirilmiş sayısıyla karşınızdayız. Altı Ok’un kalan ikisini de kaleme alarak 2020 yılını tamamlıyoruz....

Gençliğin Ekonomik Sorunlarına Dair Bir Değerlendirme

Başar Dursun Bu yazı, birkaç ay içerisinde doktora eğitimini tamamlayacak olan bir akademisyen adayı tarafından yazılmaktadır. Elbette yazının yazarı da pek çok...

İktisadi Açıdan Yeni Bir Sürecin Başlangıcı: Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 3. Büyük Kurultayı

Sevcan Şen* Özet Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 10-18 Mayıs 1931 tarihli 3. Büyük Kurultayı, Türkiye’nin iktisadi, siyasi ve toplumsal hayatında...

Anlık Dergisi 15. Sayısı Yayımda!

Sunuş 2020 yılının başından beri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik ilkelerini ele almıştık. Bu sayımızda ise Devletçilik ilkesini ele aldık. Yılsonuna kadar Halkçılık...

Tarih Bilgisinin Önemi

Prof. Dr. M. Yaşar GEYİKDAĞI Dünya üniversitelerini değerlendirme ve sıralamada en tanınan kuruluşlardan birisi QS World University Rankings...