Ana Sayfa Anlık Dergisi Anlık Dergisi 15. Sayısı Yayımda!

Anlık Dergisi 15. Sayısı Yayımda!

Sunuş

2020 yılının başından beri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve Laiklik ilkelerini ele almıştık. Bu sayımızda ise Devletçilik ilkesini ele aldık. Yılsonuna kadar Halkçılık (Eylül-Ekim) ve Devrimcilik (Kasım-Aralık) konularını işleyerek bir anlamda bugünün koşullarında uzlaşabileceğimiz bir asgari müşterekler bütünü ortaya çıkarmış olacağız. Aynı zamanda mevcut düşünce biçimine de eleştirilerimizi yöneltiyoruz. Bunu yaparken de eleştirdiklerimizin yerlerine yenilerini koymaya çalışarak ilerledik. Bundan sonrası için de bu tavrımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Dergimizin bu sayısı tam da devletçilik-sosyal devlet tartışmalarının kamuoyuna yansıdığı bir döneme denk geldi. Konuyla ilgili olarak İhsan Ömer Atagenç “Hangi Devletçilik” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bendeniz gündemle ilgili farklı noktalara da değindiğim yazımda ilk bölümü devletçilik konusuna ayırırken “Devletçilik, Anti-Emperyalizm ve Avrasyacılık” başlıklı bir yazı kaleme aldım. Muharrem Anıl’ın bu sayımızda iki yazısı yer alıyor. “Yirmi Birinci Yüzyılda Kemalizm Üzerine Bazı Düşünceler” serisinin 7. Yazısını kaleme aldı: “Germinal ile Hayvan Çiftliği Arasında”. Diğer yazısı ise; Hararet, Üçüncü Yol ve Kemalist Portal’da yayımlanan üç yazıyı inceleyerek dergimizin perspektifini ortaya koymuştur. Bununla birlikte umarım verimli bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oluruz. Çağlar Kuzlukluoğlu Özgür İrade, Birey ve Devletlerin Ekonomik Benlikleri başlıklı, bakış açımızı genişleten bir yazı hazırladı. Bu sayımıza önemli bir katkı olarak Sevcan Şen Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 3. Büyük Kurultayı’na eğildi. Umarım buradan hareketle bir yazı dizisi şekline dönüştürebiliriz. Aykut Can Kızıldoğan Halkın Refahı Mı? Devletin Refahı Mı? Başlıklı yazısıyla bu sayımızda yer aldı. Başar Dursun Gençliğin Ekonomik Sorunlarına Dair Bir Değerlendirme başlıklı yazısıyla özellikle eğitimli gençlerin güncel ekonomik sıkıntılarını ele aldı. Dış Politika konusunda Ahmet Yavuz Gürler Gün Kurtaran Türk Dış Politikasındaki Yanılsamalar değerlendirmesiyle bu sayımıza katkı sundu. Beyza Selen Çavuş Kadrocuların Ankara’sı Üzerine Bir Deneme ve İlknur Burcu Keser Toplumsal Gerçekliğin İzdüşüm Alanı Olarak Sinema başlıklı yazılarıyla dergimizin içeriğini zenginleştirdiler.

Katkı sunan bütün yazarlarımızla birlikte dergimizin hazırlanmasında ve sizlere ulaşmasında emeği geçen Furkan Kayabaşı’na teşekkür ederim.

Keyifli okumalar…

Deniz YÜCE
Genel Yayın Yönetmeni

Yeni sayıyı buradan okuyabilirsiniz.

Must Read

CUMHURİYETİN KURULUŞ BİÇİMİ

YAŞAR ERDEM Yazıya bazı alıntılar ile başlayalım:  "Türkiye’de burjuva düzenin kuruluş biçimi, burjuva devrimlerin klasik örneklerinin...

Yeni Anayasa Tartışmaları

Türkiye’de anayasa değişikliklerinin gerçekleşme süreci ayrıca bunların yanında var olan tartışmaların büyüklüğü salt bu satırlar üzerinden aktarılamayacak şekilde çalışmalar ya da yazı...

Türk Ekonomisi’nin Yeniden Yapılanması İçin Gereken Adımlar

Türk Ekonomisi, Cumhuriyetin ilanından sonra hem küresel hem de yerel buhran ve krizlerle defalarca karşı karsıya kaldı. Türkiye Cumhuriyeti özellikle 24 Ocak...

HOMO SACER ECONOMİCUS

            Pandemi ile ilgili yaptığı açıklamalarla hem kamuoyundan hem de Zizek, Esposito, Nancy gibi düşünürlerden ciddi biçimde tepki toplayan Giorgio Agamben, salgının...

HAYVANLAR

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-9 Bana ne olduğunu umursamazsan eğer, Ve ben de umursamazsam...