Ana Sayfa Anlık Dergisi

Anlık Dergisi

Yeni Anayasa Tartışmaları

Türkiye’de anayasa değişikliklerinin gerçekleşme süreci ayrıca bunların yanında var olan tartışmaların büyüklüğü salt bu satırlar üzerinden aktarılamayacak şekilde çalışmalar ya da yazı...

Türk Ekonomisi’nin Yeniden Yapılanması İçin Gereken Adımlar

Türk Ekonomisi, Cumhuriyetin ilanından sonra hem küresel hem de yerel buhran ve krizlerle defalarca karşı karsıya kaldı. Türkiye Cumhuriyeti özellikle 24 Ocak...

HOMO SACER ECONOMİCUS

            Pandemi ile ilgili yaptığı açıklamalarla hem kamuoyundan hem de Zizek, Esposito, Nancy gibi düşünürlerden ciddi biçimde tepki toplayan Giorgio Agamben, salgının...

HAYVANLAR

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-9 Bana ne olduğunu umursamazsan eğer, Ve ben de umursamazsam...

21.Yüzyılda Kemalizm Bünyesini Arayan Bir Düşünce mi, Düşüncesini Arayan Bir Bünye mi?

Nevi şahsına münhasır yönetmen Andrey Tarkovski, biri bir şeyden çok söz ediyorsa, onun yokluğundan muzdariptir biçiminde bir deyişte bulunmuş vakti zamanında. Türkiye’nin...

21. YÜZYILDA KEMALİZM, NEO-KEMALİZM MİDİR?

            Bir süredir Post-Kemalizm ve Neo-Kemalizm tartışmaları sürdürülüyor. Bu sayımızda bir giriş niteliğinde olmakla birlikte bizler de düşüncelerimizi paylaşacağız. Post-Kemalist dönem ve...

POST-KEMALİZM TARTIŞMALARI VE DE-KEMALİZASYON ÜZERİNE

            Post-Kemalizm kavramı yakın dönemde Türkiye’deki entelektüel ortamını yakından ilgilendiren bir kavram olarak görüyoruz. Bu kavramın tartışılmasındaki en temel süreç ise İlker...

Anlık Dergisi 17. Sayısı Yayımda!

SUNUŞ             2021 yılı sağlık, eğitim, güvenlik, yoksulluk, işsizlik gibi konularda sorunlarımızın derinleşmesiyle sürüyor. Ancak üretilen politikalar ve önerilen...