Doğacan Başaran

Kitap İncelemesi: Sibel Turan-Latif Pınar- Security in Contemporary World: Theories and Issues

Sibel Turan-Latif Pınar, (der.), Security in Contemporary World: Theories and Issues, Siyasal Publishing, Ankara 2019, 241 p. Prof. Dr. Sibel...

Kitap İncelemesi: E. J. Hobsbawm, 1870’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik “Program, Mit Gerçeklik”

Kitap İncelemesi: E. J. Hobsbawm, 1870’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik “Program, Mit Gerçeklik”, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995, 224 s.

Kemalist Cumhuriyetin Üçüncü Dünyacı Çizgisi Ve Kemalist Elitlerdeki Üçüncü Yol Yanılgısı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kemalist dönem denildiğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatta olduğu süreç akıllara gelmektedir. Hayatta olduğu süre boyunca Atatürk’ün “idealist realizm” olarak da tanımlanabilecek bir...

MANFRED B. STEGER – KÜRESELLEŞME

Soğuk Savaş sonrasında giderek popülerleşen ve pek çok politik gelişmeyi açıklamak amacıyla kullanılan küreselleşme kavramı üzerine, çok sayıda çalışma yapılmış ve çok değerli eserler...

DEMOKRASİ İHRACI TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA KÜRESEL MÜCADELENİN YENİ BÖLGESEL CEPHESİ: İRAN

18 Aralık 2017 günü Amerikan Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi, İran’ın bir kez daha ‘‘haydut devlet’’ ilan edildiğini ve hedefteki ülke tahtasına...

KÜRESEL KAPİTALİST SİTEMDE ‘‘ÇİN ÜSTÜNLÜĞÜ’’ ÇAĞI MI?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan hegemonyasının kurumsallaştığı yer Bretton Woods konferansı olmuştur. Bu konferansta devletler, korumacı Keyneyen ekonomi politikalarını terk etmiş ve uluslararası ticaret...

ULUSÇULUĞUN İLERİCİ ÖRNEĞİ OLARAK BİR MAZLUM MİLLETLER İDEOLOJİSİ: TÜRK ULUSÇULUĞU VE TÜRK JEOPOLİTİĞİNE BİR BAKIŞ

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Sovyetler Birliği dağılmış ve buna bağlı olarak ABD, jeopolitik anlamda küresel bir hakimiyet zemini yakalamıştır. Aynı zamanda ABD’nin küresel...

KİMLİK-DIŞ POLİTİKA İLİŞKİSİNE KURAMSAL BİR BAKIŞ: İRAN DIŞ POLİTİKASI’NDA İSLAM İHRACI MESELESİ

Soğuk Savaş sonrasında başlayan süreçte, uluslararası ilişkiler kuramları içerisinde kimlik, kültür ve dış politika arasında bir ilişki kurma eğiliminin hızla yaygınlaştığı görülmektedir. Bu anlamda...