Doğacan Başaran

AYDINLANMA ÇAĞI’NIN VAHŞİ İDEOLOJİK SONUCU: MODERN KÜRESEL KAPİTALİZM VE YARATTIĞI ÇELİŞKİLER

Etimolojik anlamda İngilizce’deki ‘‘light’’ sözcüğünden türetilerek ortaya çıkan ‘‘enlightment’’(aydınlanma) ifadesi, modernizme veya bir başka deyişle modern kapitalizme temel oluşturan Aydınlanma sürecini ifade etmek amacıyla...

İDEOLOJİ NEDİR?

Doğacan Başaran Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin bir sonucu olarak gelişen Aydınlanma Çağı ile birlikte başlayan düşünsel sorgulama süreci, Fransız ve Amerikan devrimlerinin yarattığı birikim...

DEVRİMCİLİĞİN İDEOLOJİK REDDİ OLARAK SOLUN SAĞI: SOSYAL DEMOKRASİ (BİR KAUTSKY ELEŞTİRİSİ)

Doğacan Başaran Giriş Tarihsel kökleri insanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olan; sanayi kapitalizminin en vahşi dönemine uzanan sosyal demokrasinin sosyalizmden ayrılarak kuramsallaşması süreci, teori ve...