Anlık Dergisi

BARTU SORAL İLE “TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ” ÜZERİNE

1) 2008 krizi sonrası Türkiye ekonomisini nasıl yorumluyorsunuz? Yakın gelecekte neler beklemeliyiz? Türkiye’nin gündemi gergin, tedirgin edici gelişmelere her gün yenisi ekleniyor. Ekonomi açısından da...

TÜRK SOSYALİZMİ

“Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” mısraı, genç bir Türkiye'nin onuncu yılında mutlu yarınlara seslenişi¬ydi. Gel gör ki, birkaç on yılın ardın¬dan Türkiye...

ATATÜRK’TE ULUSÇULUK VE ULUSAL BAĞIMSIZLIK AŞKI

Otuz yıl önce Türk ulusu büyük Atasını, evren büyük bir adamını, uygarlık dünyası büyük bir devrimciyi kaybetti. Büyük Atanın sonsuzluğa karıştığı tarihte, nüfusumuz şimdikinin,...

Doç. Dr. Barış DOSTER ile “ULUSÇULUK” Üzerine

1) Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik fikrinin sömürgeciliği motive ettiği görülürken, yine modern milliyetçilik Kemalizm örneğinde de olduğu gibi mazlum milletlerin elinde anti-emperyalist...

ENDER HELVACIOĞLU İLE “LAİKLİK” ÜZERİNE

1) Laikliğin tarihsel gelişiminden bahseder misiniz? Laiklik kavramını anlamak için, sadece “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması” tanımı sizce yeterli midir? Bilimsel Devrim ve Aydınlanmanın...

TEOKRASİ VE FEODALİZM

Değer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gereklerine göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu,...

SAĞDUYU, JEAN MESLIER

Bir kitap düşünün ki; Voltaire, d’Holbach, Diderot, d’Alembert gibi Aydınlanma Çağı’nın büyük isimleri peşinden koşuyor, çoğaltılması ve okutulması için çaba harcıyor, hatta yeterince çaba...

Röportaj: SADIK USTA İLE “AYDINLANMA” ÜZERİNE…

1- Size göre, “Aydınlanma” denince ne anlamamız gerekir? Kant’ın “Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!” tanımı sizce yeterli midir? Önce şunu vurgulamakta yarar var: Sadece Türkiye’de...