A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

BAŞKANLIK SİSTEMİ DEMOKRASİNİN GEREĞİ MİDİR?

Giriş Türkiye’de son yıllardaki tartışmaların büyük çoğunluğunun yönetim şekli ve sistemiyle alakalı şeyler olduğu aşikardır. Çok çeşitli görüşlerin birbirleriyle çatıştığı ve genellikle konunun taraflarının birbirlerini...

Popülizmin Ekonomideki Yeri

Son yıllarda gündemi belirleyen gelişmelerin başında popülizm rüzgarı olmuştur. Popülizmi arkasına alan dünyanın farklı yerlerindeki partileri iktidara taşımış hatta devletlerin ana gündemini belirlemiştir. Anketlerde...

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI İFLAS MI ETTİ?

Başar Dursun Ortadoğu’da Arap Baharı’yla başlayan halk ayaklanmaları birer domino taşı etkisi yaratarak diktatörlerin devrilmesine yol açarken; Tunus ve Mısır gibi ülkelerde...

Popular Categories