A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

Yusuf Akçura ve Türk Milliyetçiliği Üzerine

Deniz Yüce Ortaya çıkış koşullara göre milliyetçilik üç şekilde incelenmiştir. İlkçiler, modernistler ve etno-sembolcüler..İlkçiler açısından milliyetçilik, normal süreç içerisinde gelişmiştir. Modernistler, milliyetçiliğin doğuşunu endüstri devrimi...

60-80 DÖNEMİ TÜRKİYE SOLU VE “ULUSAL” HASSASİYET

Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kelimeleri ile yaşadığı tecrübe bir bakıma tarihsel sürecinde yaşanan kırılmaları özetler niteliktedir. Zira Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kavramları...

Milliyetçilik 4.0

Göbeklitepe’nin “magazin” parıltısı bir yana, tam olarak ne olduğu anlaşılmaya başladığından beri bu kadar önem taşımasının altında yatan neden, on bin yıldan fazla geriye gidildiğinde...

Popular Categories