A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

Dayatılan Metin: Yeni Anayasa

İdeolojiler, toplumların ya da toplumların içindeki belirli kesimlerin gereksinmelerine yanıt veren, kendi içinde tutarlı inanç sistemleridir. Her toplum kesimi, kendi ideolojisine yani kendi inançlarına...

60-80 DÖNEMİ TÜRKİYE SOLU VE “ULUSAL” HASSASİYET

Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kelimeleri ile yaşadığı tecrübe bir bakıma tarihsel sürecinde yaşanan kırılmaları özetler niteliktedir. Zira Türkiye solunun “ulus” ve “ulusal” kavramları...

Günümüz Türkiyesi’nde Kemalistlerin Aydınlanma ile İmtihanı

            Aydınlanma kavramının bugün Kemalistlerin zihin dünyalarındaki yerini oluşturan ana unsurlar Aydınlanma çağının gerçeklerini daha çok yansıtmaktadır. Başka bir deyişle Kemalistlerin aydınlanma kavramı ile...

Popular Categories