A coffee break in the United States and elsewhere is a short rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well.

0080-655-238-69

contact@fast.news

CA50932 Pasadena

Latest articles

PAVLOV’UN KÖPEKLERİ

İvan Pavlov’un ‘’Klasik Koşullanma’’ ile ilgili deneyini bilirsiniz. İlk olarak denek olarak alınan bir köpeğe zil çalınır ve et verilmez. Haliyle köpekte herhangi bir...

YUGOSLAVYA: KONTROLSÜZ MİLLİYETÇİLİK-YIKILAN DEVLET

Milliyetçiliğin, yakın tarihte insan yaşamı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren ve insani değerlerimizi sorgulamaya iten, en acı tecrübelerin yaşandığı topraklardan biridir Yugoslavya. 1918'den...

İŞÇİ SINIFININ GELİŞİM SÜRECİ

. Emek, bir meta değildir. . Söz ve cemiyetleşme serbestliği devamlı bir ilerlemenin vazgeçilmez bir koşuludur. . Her nerede olursa olsun fakirlik, bütün insanların refahı için...

Popular Categories