Erhan Sandıkçı

“Yerli ve Millî” Popülizm: İslâmcılık Nasıl İktidara Geldi?

“Bugün iktidarı sâdece bir yönetimden alıp diğerine vermiyoruz, iktidarı Washington DC’den alarak size, Amerikan halkına geri veriyoruz.” Donald Trump   “Şimdi halkın kendisi iktidara geliyor. Ey aziz...

BİR “TERSİNDEN TÜRK TARİH TEZİ” DENEMESİ ÜZERİNE

İnternet üzerinde yayınlanan Anlık dergisinin (www.anlikdergisi.com) dördüncü sayısı1 milliyetçilik tartışmalarıyla dolu bir içerikle yayına girdi. Bizim de iki yazı ile katkı sağladığımız bu sayıda,...

ORKUN DERGİSİNDE REJİM TARTIŞMALARI

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından uluslararası alanda yeni bir düzenin meydana gelmesiyle Türkiye’de de dengeler değişmiş, kurulmakta olan Batı ittifakına dâhil olmak isteyen İsmet İnönü...

MUAVİN KOLTUĞUNDAKİ MİLLİYETÇİLİK

Milliyetçilik denen duygu veya düşüncenin odağında -adı üstünde- milletin bulunmasına rağmen bugün bizdeki hâkim milliyetçilik anlayışının milletten daha çok devlete odaklanan bir milliyetçilik olduğunu...

Modernleşme, Batı, Batıcılık

Anlık’ın geçen sayısının konusu aydınlanma idi, bu sayı laiklik konusuyla çıkıyor. Modernleşme, bu iki kavramla yakından ilişkili bir kavram. Bu yazıda modernleşme kavramının veya...