Necla Geyikdağ

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ DENEMELERİ VE ÇOK PARTİLİ SİSTEME GEÇİŞ

Bu ülkeye gelmiş olan en büyük demokratın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu kabul etmeliyiz. Yurdu kurtarmak için henüz Anadolu’ya...

Batıdaki Türk Düşmanlığı

Prof. Dr. V. Necla GEYİKDAĞI Avrupa ülkeleri yarattıkları bir “Doğu Sorunu” (La Question d’Orient veya the Eastern Question)...

Osmanlı Devleti’nde İngiliz Ticaret Diplomasisinin Evrimi

Prof. Dr. V. Necla Geyikdağı Bu yazı ekonomik olanakların bireyler için olduğu gibi devletler için de yaşamsal önemi olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Üretemeyen ve maddi olanaklar...

SERBEST TİCARET EMPERYALİZMİ

    Bazı tarihçiler emperyalizmi bir devletin veya ulusun başka bir devlet veya ulusu egemenliği altına alması veya denetiminde tutması, hatta böyle bir girişim için çaba...

ŞEKERİN ÖYKÜSÜ

Neden yerli üretim? Osmanlı topraklarında Kıbrıs, Mısır ve Suriye’de şeker kamışından şeker üretildiği bilinmektedir.  Batılı ülkelerin ılıman iklimli sömürgelerinde ileri tekniklerle şeker üretmeye başlamaları nedeniyle...