Konuk Yazar

KURTULUŞ MÜCADELESİNDEN SONRA EKONOMİDEKİ TEMEL İLKE: “BİZ MEMLEKETİMİZİ ARTIK ESİR ÜLKESİ YAPTIRMAYIZ”

“Ekonomi Nedir?” sorusu ile yazımıza bir giriş yapacak olursak bu sorunun en güzel cevabını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir: “İktisadiyat demek, her şey demektir. Yaşamak...

KEMALİZMİN İKTİSADİ YÖNÜ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Kemalizm, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri farklı çevrelerce çeşitli amaç ve saiklerle de olsa tartışıla gelmiştir. Kimine göre bir diktatöryanın devlet ve toplum düzeninin prensipleri,...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BİRİNCİ SANAYİ PLANI (1933) VE ÜÇ VURGU

Devletçiliğin, 1931 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın (CHF) program ve tüzüğüne girmesi ile resmiyet kazanan stratejik tercihin arkasında tamamen tesadüfî, ampirisist; yani sadece günü...

TÜRKİYE’DE KADIN KİMLİĞİ: ERKEK EGEMEN TOPLUMDA KADIN OLMAK

GİRİŞ Türkiye’de kadının bir “birey, vatandaş” olması Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK sayesinde gerçekleşmiştir. Onun ortaya koyduğu bu çağdaş sistem sayesinde Türk kadını yüzyıllar...

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN GELİŞİMİ

Milliyetçiliğin Tarihsel Kökeni Millet sözcüğünün anlamı; dil, tarih, kültür gibi kendilerini birleştiren kavramlarla bir üst yapı oluşturabilmiş toplulukların siyasi olarak anlamlandırılmasıdır. Milliyetçilik ise; milletlerin var...

1976’da Atatürk

Bir kaymakam ile belediye başkam, Atatürk’ün 1921’de T.B.M.M.’nde yaptığı konuşmadan aldıkları bir tümceyi O’nun büstüne yazdırdıkları için kovuşturmaya uğruyorlar; Kaymakam Doğu illerimizden birine...

Milliyetçilik Mukaddesatçılık Sarmalı

“Türk Milliyetçiliği” kısmen yerli ve yabancı düşün insanlarının çalışmaları ile uyanmıştır denebilir; fakat esas önemli unsur, “milli” bilinçlerine kavuşmuş ulusların art arda Osmanlı Devleti’ne...

İSRAİL ULUSAL KİMLİĞİ’NİN İÇERİĞİ VE BU KİMLİĞİN SİYASAL ARENAYA OLAN YANSIMALARI

Ortadoğu'ya ya da genel itibarıyla dünya politikasına ilişkin sorunlar gündeme geldiğinde, özellikle Türkiye'de ve genel itibarıyla Arap Dünyası'nda akla ilk gelen aktör ABD ise,...