Konuk Yazar

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Son 10 Yılı – Kısa Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu Hablemitoğlu Ankara Enstitüsü-HaE Kurucu Direktör sengul@hablemitoglu.net Türkiye’de kadına yönelik şiddet, ülkemiz yerel kadın hareketinin 90’lı yılların başından itibaren sürdürdüğü mücadele sonucunda toplumsal...