Çiçek Cihangir

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI: CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK MUHAFAZAKÂR MUHALEFET PARTİSİ

Demokrasi, günümüzde kullandığımız birçok kavramda olduğu gibi, Antik Yunan dünyasından çıkmış ve "halkın yönetimi" anlamını taşıyan bir devlet idare biçimi haline gelmiştir. İlk ortaya...

YUGOSLAVYA: KONTROLSÜZ MİLLİYETÇİLİK-YIKILAN DEVLET

Milliyetçiliğin, yakın tarihte insan yaşamı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne seren ve insani değerlerimizi sorgulamaya iten, en acı tecrübelerin yaşandığı topraklardan biridir Yugoslavya. 1918'den...

LOZAN TUTANAKLARI’NDA KIBRIS

KIBRIS’TA EGEMENLİK YARIŞI Kıbrıs, 9251 km2 yüzölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük, Sicilya ve Sardunya’dan sonra da Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Yüzölçümü çok büyük...

ANTİK YUNAN’DAN DOĞAN MUCİZE: AVRUPA’DA AYDINLANMA SÜRECİ

Aydınlanma; sorgulama ve eleştirinin ön planda olduğu, insan-insan, insan-toplum, toplum-devlet denkleminde rasyonellik temelini oluşturan, kültür, eğitim, sanat alanlarında yeniliğin önünü açarak geleneksel kalıpları yıkan...

DÜNYA İDEOLOJİLERİ ARASINDA MODERNİTE KİLİDİ: KEMALİZM

Çiçek Cihangir İnsanoğlunun olduğu her yerde siyaset, siyasetin içinde de ideoloji vardır. Siyasi erk tarafından geliştirilen ideolojiler, her zaman toplumu kapsayıcı nitelikte olmamakta, ayrımcılığa ve...