Berkay Sezer

Uluslaşma Sürecinde Türk Medeni Kanunu

Berkay Sezer “Hangi gelişme, Alp Dağları’nda yapılan bu hukukun Güney’in sıcak güneşi altında bir ülkede kabul edilmesine yol açmıştır?”(1) - Andreas B. Schwarz Bir devletin, başka...

Bu Memleket Bizim mi?

            İlkel ana ve atalarımızın taş oyuklarından çıkıp besbelli yeryüzüne yayıldıkları çağ -Neolitik Çağ- ya da daha Türkçesiyle: Cilalı Taş Devri- dünya tarihinde insanlığın...